Apríl...

Dnes v 8:24 | Mamut Praha |  Tramp

Kamarádi,za pár dní je tu prvního dubna,tedy apríla,svátek bláznů a mnoha rádoby vtipných žertíků od kamarádů a přátel.První písemná zmínka o vyvádění aprílem v českých zemích se datuje prý už rokem 1690 a pochází z pera Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Podle dochovaných zápisů spočíval obyčej především v tom,že se lidé posílali pro něco nesmyslného,např.pro zaječí peří,kohoutovo vejce,muší sádlo či vtipné semínko.Ten,kdo se nechal nachytat,si pak vysloužil titul "aprílový blázen" a byl celý den terčem posměchu.Jako další je uváděno,že počátek tohoto svátku lze nalézt v reformě kalendáře,kterou uskutečnil v roce 46.před Kristem Julius Caesar. Podle nového kalendáře se stal první duben také prvním dnem v roce.Kolem 20.března začínaly slavnosti rovnodennosti,které vrcholily právě Novým rokem,tedy 1.dubnem - dnem,kdy se lidé veselili a dávali si dárky.Tato tradice se dochovala až do třetí čtvrtiny 16. století,kdy se francouzský král Karel IX.rozhodl s konečnou platností přeložit Nový rok na 1.leden.Po něm se tak zachovali i další panovníci a 1.duben přišel o své výsady.Také další vysvětlení se opírá o římskou reformu kalendáře.Podle něj je důvodem k bláznivému pojetí aprílu skutečnost,že k měsíci,který měl původně pouze 29 dní,přibyl jeden den.Jiná teorie spojuje aprílové šprýmování se zemědělstvím.Její zastánci vztahují pojmenování měsíce k latinskému aperio - otevírati.V dubnu se s příchodem jara otevírá nový zemědělský rok,což byl ve starověkých náboženských systémů silný motiv k bujarému veselí.Jsou však i jiná vysvětlení - někdo spojuje apríl s pohanským bůžkem smíchu,který měl prý svátek v dubnu,jiní prostě tvrdí,že lidé mají náladu na fóry,protože je už jaro.No nevím co je s toho pravda a co pouze fikce,důležité je však pouze jedno a to aby vše ten den bylo veselé a vtipné a to nejen pro smíšky ale i pro potrefené,vždyť přece nechceme nikomu přeci ubližovat,ale pouze se zasmát,no né.Pamatuji si velmi dobře,jak mi bylo,když mně několikrát v životě některý můj kamarád v právě tento den vyvedl z omylu,že sem proti lidské blbosti inumní a i to jak já sám jsem právě na apríla,připravil nejednu horkou chvíli svým kamarádům a přátelům.Jeden z nich totiž po dost silném pojetí mého apríla v duchu černého humoru,semnou dodnes k mé lítosti nemluví a já jsem velmi rád,že se tenkrát nikomu nic nestalo, to mi teda věřte… Tak si to pěkně užijte a hlavně ho ve i zdraví přežijte…
.
 

Další články