Pálení čarodějnic…

Neděle v 9:54 | Mamut Praha |  Články

Jak vznikl svátek pálení čarodějnic? Staří Keltové neznali kalendář ani nepoužívali k označení názvy dní.Rok dělili na dvě základní období - období života,kdy příroda ožívala a přinášela úrodu a období temna,kdy mizela zvířata,neplodily stromy ani nekvetly louky,země nerodila a stala chladnou a studenou.A pálení čarodějnic? Přechod mezi zmíněnými obdobími znamenal pro Kelty velkou událost.Na jaře vítali nový život svátkem Beltine (zářící oheň) a podzim přicházel se slavností Samhain. A právě slavnost Beltine je nejspíš předchůdce současného pálení čarodějnic. Označení Beltine není náhodné - noc před příchodem letní poloviny roku byla zasvěcena pohanskému keltskému bohu slunce,ohně a světla Belenovi (také Belenus, Belenos nebo Bel),na jehož počest starokeltští kněží "druidové", zapalovali velké ohně. Pálení čarodějnic je tedy velmi starý a dodnes i dost živý lidový zvyk a zvláštní svátek.Tuto noc se mnohde u nás lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara.Na některých místech se staví i májka a noc z 30.dubna na 1.května,je dodnes pak pokládána za tajůplnou a magickou.Pokud pak zavítáme trochu do historie,dozvíme se,že tento svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku,jenž byl nejblíže dnu,nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.Lidé věřili,že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují,ve kterých jsou ukryty poklady.Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.Původně pak byl tento rádoby obřad hlavně na ochranu před zlými duchy a démony a čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů.Oné noci se pak na vyvýšených místech zapalovaly ohně a postupem času se z těchto ohňů stávalo "pálení čarodějnic". Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky.Popel z těchto ohňů měl mít pak prý zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti,jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.V Německu se čarodějnice slétávají na čarodějnický sabat do Brockenu. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích jako je Skotsko,Irsko,Wales,Švédsko, Finsko,Polsko,Německo a různé země pak označují tento svátek svými jmény. Těch pověry ale bylo mnohem více,například,mládenec ten den nesměl po černé slepici,hodit kamenem, nebo nakopnout černého kocoura. Ten den se totiž čarodějnice přeměňovali prý ve slepice a kocouři,aby na sebe nalákali právě ty mládence.Pokud ji nějak nařknul,nebo i poranil, proměnila se večer zpět v čarodějnici a milého mládence unesla do vzdálenějšího lesa.Tam na velkém palouku,se ten večer sešlo i třicet čarodějnic a za trest se všemi musel ten mládenec tancovat celou noc.S raním zakokrháním kohouta tento rej čarodějnic skončil. A mládencovi utahanému k smrti,trvalo někdy i tři dny než se dopotácel domů.Jó,to dnes asi zůstalo,pouze bych se divil že to bylo z tance,spíše bych v tom cítil alkohol či nějakou mladou bosorku… Tedy pohled do dějin na tuto noc,není žádná sláva.Pálení čarodějnic je dnes už pouhý lidový zvyk,ale když se zamyslíme a poohlédneme do dějin nazpět, zjistíme,že tento dnešní tak nezávazný a radostný zvyk,stál několik desítek tisíc nevinných lidí,život a i utrpení.No nic,to jsem se jen tak zamyslel - patrně v nás ale pořád zůstaly nějaké ty pohanské zvyky a tak dodnes mnoho z nás tuto noc nepůjde spát a půjde pálit čarodějnice - pamatujte si ale jen toto, oheň není kamarád a spojení ještě s démonem alkoholem,to občas dost zabolí.Tak vám tedy přeji,ať si jí pořádně užijete a hlavně ve zdraví přežijete...


.
 

Další články