X.celosvětový potlach…

Sobota v 10:06 | Převzato z netu a mírně upraveno... |  Články

Kamarádi,X.trampský celosvětový potlach v listopadu 2018,který se bude konat ve východním Texasu v USA,má prý být poslední oficiální setkání trampů z celého světa i ze staré vlasti.Krajané mu neříkají poslední,ale závěrečný.Uzavírá prý tradici,kterou v kanadském Yukonu otevřel v červenci 1978 původně pražský tramp Wimpy Nebeský,od roku 1967 žijící v zámoří. Jenže už teď se ozývají hlasy prý až z Kanady,že X.celosvětový potlach nemusí být poslední a tedy ani závěrečný.No tak si počkáme a uvidíme. Pořadateli texaského setkání jsou čeští Texasané Petr Farář Komárek a Karel Fífa Fiferna. 10.celosvětový potlach se uskuteční ve dnech 9.- 10. listopadu 2018. Toto datum bylo zvoleno z několika zásadních důvodů. Listopad proto, že v Texasu je v tuto roční dobu velice příjemné podzimní počasí a hlavně jsou již odvolány zákazy ohňů. A rok 2018 pak představuje řadu pro nás podstatných jubileí: 100.výročí trampingu vzniklého v bývalém Československu, pro většinu kamarádů 50.výročí odchodu do emigrace, 40.výročí konání celosvětových potlachů a navíc to bude 10.výroční celosvětový potlach.10.celosvětový potlach se bude konat opět na soukromém pozemku Fort Adamsonu v Texasu,jehož vlastníky jsou kamarádi Fífa a Farář,pořadatelé 7.světového potlachu v roce 2006. 10.celosvětový potlach prý bude v duchu starých tradic,kdy každý účastník dostane malou placku (camrátko) a pro vítěze vyhlášených soutěží budou připraveny i klasické ceny.Z důvodů však finančních bohužel se tentokrát k této příležitosti nebudou prý dělat jak odznaky,vlaječky, nášivky na rukávy tak ani trička. 10.celosvětový potlach bude výhradně jen pro zvané.Zvadla se budou rozesílat kamarádům, které známe osobně, a to v počtu, o který požádají. Zaslané pozvánky pak rozdají zase svým kamarádům, za které se mohou zaručit.Toto řešení bylo dohodnuto nejen z důvodů úspory za poštovné,ale doufáme,že také k zamezení účasti lidí, kteří na trampskou akci prostě nepatří.Zvadla se začnou rozesílat v květnu 2018.Kamarádi,kteří by chtěli přispět na realizaci potlachu nějakým finančním příspěvkem,ho můžou zaslat buď přímo na bankovní konto anebo na kamaráda Fífu či Faráře.Pro bližší informace je můžete kontaktovat na těchto adresách a telefonech:e-mailová adresa Faráře: petrfarar@aol.com,telefon mobil: 214-563-4407,Skype: farar44 a nebo e-mailová adresa Fífy: karelfifa@yahoo.com,telefon mobil: 972-333-8076, Skype:karel fiferna….
 

Další články