K.V.H. Praha…

31. ledna 2011 v 0:47 | Mamut Praha |  Opevnění
Kamarádi,zřejmě každý z vás již někdy při svých cestách po naší republice narazil v některé oblasti na betonové pevnůstky,které jsou připomínkou úsilí,jímž se naše republika snažila kdysi zabezpečit své území proti rozpínavým choutkám svých sousedů.Právě zájem o tyto stavby a vůbec o celou problematiku pevnostního stavitelství,podnítil již na sklonku 70.let 20.století skupinu nadšenců,kteří se setkávali v terénu při putováním za těmito stavbami,aby se sdružili do této společnosti.Samozřejmě, že v době tuhé normalizace nebylo možné založit si takové sdružení mimo rámec oficiálních a schválených organizací.Přes výhrady,s nimiž se i dnes lze setkat,nalezli tito pevnostní nadšenci pochopení na Obvodním výboru Svazarmu v Praze 2,který jim od roku 1981 umožnil kýžené fungování.Jejich oficiální existence,prohlubování činnosti a stále více se rozšiřující obecná povědomost o existenci tohoto pevnostního spolku,sebou brzy přinesly i výrazný početní nárůst členské základny.Zatímco původní skupinu zakladatelů tvořilo několik málo nadšenců,dosáhl již po roce své existence,početní stav KHV několika desítek osob a to nejenom z Prahy, nýbrž prakticky z celého českomoravského prostoru.Ani v době společné republiky však o členství neprojevila zájem žádná osoba ze Slovenska.Což je určitě veliká škoda… Hlavní náplní klubu bylo,je a snad i bude, průzkum a dokumentování obranného pevnostního systému předmnichovské republiky,vznikající v letech 1935-1938,s nímž se lze setkat prakticky po celém obvodu našich hranic od Ostravy až po jižní Moravu a dokonce i ve vnitrozemí na pevnostní příčce, která od severu k jihu protíná Čechy.Díky bydlištím členů KVH v různých místech Čech a Moravy bylo a je možné provádět bádání v různých úsecích tohoto opevnění.K dalšímu zpestření a prohloubení činnosti KVH došlo už v roce 1983,kdy byla po delším jednání s tehdejším Federálním ministerstvem národní obrany v Praze podepsána smlouva,na jejímž základě klub převzal do svého užívání objekt těžkého opevnění v oblasti Orlických hor - pěchotní srub R-S 74 "Na Holém" a to nedaleko městečka Rokytnice v Orlických horách.Tento objekt se tak vlastně stal základnou pro jeho činnost a to jak v oblasti práce s mládeží, tak i v oblasti průzkumných prací na okolním opevnění.Od roku 1983 se pak každoročně a to až do současnosti,podíly jeho členové na opravách a úpravách silně zdevastovaného objektu i jeho okolí.Po dlouhé snaze, završené nakonec několikaletým soudním řízením,se v roce 2006 stal tento pevnostní objekt konečně majetkem KVH a i do budoucnu se však jeho zpřístupněním pro širokou veřejnost nepočítá. Ale pokud projevíte svůj zájem a máte to štěstí,že tam někdo z nás je,rádi vás jim provedeme.Dnes náš Klub Vojenské a Historie Praha, sdružuje více než dvě stovky členů a to z celé České republiky,pak i několik členů ze zahraničí. Za celé jeho období jeho existence prošlo jeho řadami přibližně šest stovek osob,jednou z nich jsem byl i já a řeknu vám,že jsem toho nikdy nelitoval...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama